България е 2-ра в ЕС по риск от бедност сред децата

Единствено в Румъния процентът е по-голям

България е 2-ра в ЕС по риск от бедност сред децата

Снимка: Pixabay

Голяма част от децата в България - 33.7% живеят в риск от бедност или социално изключение, сочат данни на Евростат за 2018 г. По този показател страната ни е на втора позиция в ЕС. Единствено Румъния е преди нас, където 38.1% от децата живеят в риск от бедност.

За целия ЕС това равнище е 23.4%, като рискът от бедност и социално изключение сред хората на възраст 18 до 64 г. е 22.1%, а при тези над 65 г. – 18.4%. Най-голям процент на деца, които влизат в тази рискува група, има в Румъния – 38.1%. Следват България (33.7%), Гърция (33.3%), Италия (30.6%) и Испания (29.5%). На противоположния полюс са Словения (13.1%) и Чехия (13.2%), Холандия (15.2%), Дания (15.2%) и Финландия (16%).

Под риск от бедност или социално изключване се разбира живот в домакинство, което отговаря на поне едно от следните три условия: бедност след социални трансфери (ниски доходи), сериозни материални лишения или ниска интензивност на труда (безработица сред родителите).

Коментари: 0