България ще инвестира в лаборатория за анализ на „дизайнерска дрога“

Здравното министерство предлага нова стратегия за борба с наркотиците, чийто общ бюджет е 26.3 млн. лв.

България ще инвестира в лаборатория за анализ на „дизайнерска дрога“
През следващите пет години България планира да инвестира в лаборатория и обучени специалисти за идентифицирането на новите т.нар. „дизайнерски“ наркотици и производните им. Това предвижда новата стратегия за борба с наркотиците за периода 2019-2023 г., публикувана за обществено обсъждане от здравното министерство.

Аргументът на здравните власти е, че пазарът на този вид наркотици предлага „нарастващо многообразие“, а в същото време страната ни няма нужните технологични средства и експерти, за да ги открива. За преодоляването на този проблем се предвижда в следващите 5 години да бъдат отделени 220 хил. лв., с които да се повиши технологичният капацитет на токсикохимичните лаборатории към Военномедицинска академия, да се осигури аналитична техника, реактиви и да се обучат специалисти.

Общият бюджет на новата стратегия за борба с наркотиците е 26.3 млн. лв., като най-голямата част от тях (18.2 млн. лв.) е предвидена за поддръжката на сегашните технически средства за митнически контрол, които засичат вноса и износа на наркотици.

Друго сериозно перо, което и в момента е немалък разход за бюджета, е за финансиране на програми за нуждаещите се от психосоциална рехабилитация и на програми за лечение на комбинирана зависимост (наркотици и алкохол) от типа „Терапевтична общност“. През психосоциална рехабилитация за първата година се предвижда да минат 50 пациенти, после броят да нарасне до 100, а в петата година да преминат 150 души. Цената на пациент на година ще е 3150 лв., а общият бюджет е 1.2 млн. лв.

По-сериозен разход е терапията на комбинираните зависимости, където ще са необходими по 10 054 лв. на пациент за година, а общото перо е 4 021 600 лв. В документа се посочва, че от около 30 000 души, които имат нужда от лечение и психосоциална рехабилитация заради употреба на наркотици през лечебната система, годишно минават около 7000.

Сред новите политики, в които ще се инвестира, са въвеждане на национална превантивна програма за децата от 5 до 7 клас и за по-големите – до 11 клас. През всяка от тях се предвижда да минат около 200 хил. деца за пет години, като те ще струват по 216 хил. лв. всяка. По-големите деца ще бъдат учени и как да обучават връстниците си за превенция употребата и злоупотребата с наркотици, ще се направят защитени пространства за споделяне, планирани са ролеви игри, дискусии, обсъждане на казуси, спорт и др. Ще има и индивидуална и групова работа с родители, близки, учители.

Според властите част от мерките за ограничаване на търсенето на наркотици и нови психоактивни вещества е обхващане и включване на децата в образователната система, организирането на целодневна форма на обучение, назначаване на психолог във всяко училище с над 350 ученици, преминаване на едносменен режим. В същото време се посочва, че това са действия, планирани по принцип от други ведомства и за тях няма специфични бюджети и разходи по тази стратегия.
Коментари: 0