ББР ще гарантира до 60% от кредитите за малки и средни компании

Заемите ще се отпускат от търговски банки по програма COSME

ББР ще гарантира до 60% от кредитите за малки и средни компании
3653 ~ 2 мин. четене
Българската банка за развитие (ББР) вече може да издава гаранции за 60% от кредитите, които търговските банки отпускат на малките и средни предприятия по програма COSME. Това е възможно благодарение на новото споразумение между държавната банка и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за издаване на т. нар. контра-гаранция. Т.е. ЕИБ ще гарантира гаранцията, която дава ББР.

По този начин ще се намалят изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и ще се даде възможност за поемане на повече риск от страна на финансиращите институции. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите.

Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“. Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР.

С гарантирания по програма COSME ресурс банките-партньори на ББР ще могат да отпускат инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, както и револвиращи заеми. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 хил. евро, а лихвеният процент ще е ограничен до 6%. Срокът за погасяване ще е от 1 до 10 години.

Планира се до края на 2016 г. да бъдат избрани търговските банки, с които ББР ще работи по новата он-лендинг програма. Първите заеми се очаква да бъдат отпуснати в началото на март 2017 г.
ББР е единствената българска банка, която предоставя индиректно (он-лендинг) финансиране на търговските банки. От лятото на 2015 г. до края на октомври 2016 г. чрез он-лендинг програми на ББР е осигурила нов ресурс за микро, малкия и среден бизнес в размер на над 172 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg