Бензиностанциите трябва да внедрят система за бензинови пари

Това е оборудване, което улавя бензиновите пари от резервоара при зареждане

Бензиностанциите трябва да внедрят система за бензинови пари
336 ~ 1 мин. четене

Всички бензиностанции в страната трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари най-късно до 31 декември 2016 г., съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Става въпрос за оборудване, което улавя бензиновите пари от резервоара по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.

Основен източник на бензен, признат за канцерогенно вещество от Световната здравна организация, са тютюневият дим, бензиновите пари и отпадъчни газове от автомобили, сочи проучване на Европейската комисия.

Най-голям дял - 75-80% от тези източници, има въздействието на бензиновите пари при зареждането на бензин. Концентрацията на бензен в района на една бензиностанция може да надвиши от 7 до 10 пъти средногодишната норма за опазване на човешкото здраве съгласно Директива 2008/50/ЕО за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Подкрепи Economic.bg