Безработицата през ноември намалява до 8,8%

Общо 293 хиляди българи са били без работа

Безработицата през ноември намалява до 8,8%
192 ~ 2 мин. четене

Безработицата през ноември отчита значителен спад до 8,8% спрямо година по-рано, когато е била 10,6%, сочат данни на Евростат. На месечна база безработните се увеличават с 1%, но цифрата остава далеч под нивото от преди една година.

През месец ноември 2015 г. общо 293 хиляди българи са били без работа спрямо 354 хиляди безработни през ноември 2014 г. Това показва трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за четвърти пореден месец.

Младежката безработица в България през разглеждания период се повишава до 20,7% от 20,6% през октомври, но остава далеч под ниво на младежка безработица от 22,8% преди година (през ноември 2014 г.), като през единадесетия месец на 2015 г. общо 37 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо същия брой през предходните два месеца и спрямо 44 хиляди през ноември 2014 г.

Безработицата сред жените в нашата страна също отчита леко повишение до 8,0% от 7,9% през октомври, но остава под ниво от 9,5% преди година (ноември 2014 г.), докато безработицата сред мъжете се повишава през ноември до 9,5% от 9,4% през предходния месец и остава под нивото от 11,5% преди година.

В ЕС безработицата в 28-те страни - членки се понижава през ноември 2015 година до 9,1% от 9,2% през октомври и спрямо 10,0% преди година (ноември 2014-а), достигайки най-ниско ниво от юли 2009 година насам.

Общо 22,159 млн. европейци са били без работа през единадесетия месец на изминалата година, като спрямо октомври е отчетено понижение на безработните в ЕС с цели 179 хиляди и с 2,146 милиона спрямо ноември 2014 година, според европейската статистика.

В Германия е отчетена най-ниската безработица през съответния месец, тя достига само 4,5%, следвана от Чешката република (4,6%) и Малта (5,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 24,6%, но според данни за септември 2015-а) и в Испания (21,4% през ноември).

През ноември 2015 година общо 4,553 млн. младежи (на възраст под 25 години) са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 20,0%), като това представлява понижение на младежката безработица с 412 хиляди спрямо ноември 2014 година (когато нивото на младежката безработица е 21,5%).

Подкрепи Economic.bg