Безработицата в България се е увеличила през юли

Агенцията по заетостта отдава това на по-големия брой хора, които са започнали да търсят работа

Безработицата в България се е увеличила през юли

Снимка: Pixabay

1568 ~ 2 мин. четене
Равнището на регистрирана от Агенцията по заетостта (АЗ) безработица през юли леко се увеличава до 5.3%. Това е нарастване с 0.1 пр. пункт спрямо предходния месец, но с 0.4 пр. пункта под равнището от юли 2018 г.

Общият брой на регистрираните безработни към края на миналия месец е 172 643 души, или увеличение с 2 984 човека. Според АЗ това се дължи от една страна на намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности, а от друга – на ефекта от кампанията на Агенцията по заетостта по активиране на нетърсещите работа или обучение лица в трудоспособна възраст. В сравнение с юли 2018 г. безработните в бюрата по труда са с 13 191 по-малко.

Статистиката на АЗ показва, че общо 3 017 неактивни хора, т.е. такива, които нито са работили, нито са учили досега, и не са търсили работа, са се регистрирали в бюрата по труда през юли. От началото на годината служителите са активирали 17 328 лица чрез организиране на информационни събития, срещи със завършващите образование, активни действия на кариерните центрове, на трудовите посредници и експертите активиране, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Постъпилите на работа през юли чрез бюрата по труда са 15 226 безработни, като 92% от тях са устроени в реалната икономика.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 350, като 76.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.3%), административните и спомагателните дейности (10.3%), образованието  (9.6%),  хотелиерството и ресторантьорството (7.2%),  и други.

Най-търсените групи професии и този месец са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти;  металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.


Подкрепи Economic.bg