БФБ-София обявява ежегодния си конкурс за стипендии

Крайният срок за подаване на документи е 8 септември 2017 г.

БФБ-София обявява ежегодния си конкурс за стипендии
Българска фондова борса–София обявява ежегодния си конкурс за две стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA). 

Отпускането на стипендиите е част от инициативите на БФБ-София за по-добро финансово образование в България и се провежда за четвърта поредна година. Стипендиите покриват ранната такса за регистрация и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват на изпита за първи път. 

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да имат завършена или да са последна година бакалавърска степен, или да имат четиригодишен професионален опит. Конкурсът е отворен и за кандидати, които отговарят на условията и като комбинация от образование и професионален опит, който е натрупан в последните четири години. 

Всички изисквания са достъпни на страницата на БФБ

Конкурсът ще се проведе в два кръга: подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено кандидатите, отговарящи на изискванията, и изпит, който ще се проведе на 16 септември 2017 г. 

Кандидатите трябва да представят: попълнен формуляр за кандидатстване, актуална автобиография, академична справка и мотивационно писмо. 

Крайният срок за подаване на документи е 8 септември 2017 г., като те трябва да бъдат изпратени на адрес bse@bse-sofia.bg със следния Subject (Относно): CFA Scholarship 2018. Телефон за контакт +359 2 937 09 60. 
Коментари: 0