Бизнесът иска да се подобри рейтинговата система за вузовете

Работодателите предлагат работна група в кратки срокове да разработи предложения

Бизнесът иска да се подобри рейтинговата система за вузовете
532 ~ 2 мин. четене
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предложи мерки за подобряване на разработената Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУБ). В писмо до министъра на образованието Красимир Вълчев от бизнеса излагат няколко предложения за подобряване на методологията.

Рейтинговата система трябва да стимулира висшите училища да подобряват дейността си, като инвестират усилия и ресурси за подобряване на показателите, по които показват изоставане, се казва в писмото.

На първо място, АОБР е против отпадането на индикатор „Участие в стажове“. Според бизнеса стажовете се превръщат в мощен фактор за реалната подготовка на младите хора за започване на работа и до голяма степен подпомагат практическото обучение, което често липсва.

АОБР счита също, че следва да се ревизират част от критериите, които формират погрешни оценки  или създават погрешно впечатление за качеството на образованието. В сегашната рейтингова система участват количествени показатели като брой бакалавърски и брой магистърски програми. Но наличието на повече или по-малко програми не е критерий за качество, смятат работодателите. Според тях подходящо би било по-скоро да се отчитат само програми, по които има регистрирани минимум 5-7 студенти, като оценката се прави в съотношение към един студент. Това ще стимулира висшето училище да подобри качеството на предлаганите програми или да ги ориентира към търсени такива.

По мнението на бизнеса следва да се ревизират и индикаторите, които са нерелевантни към настоящото административно и социално-икономическо състояние на държавата.

Например индикаторът, касаещ регионалната значимост на висшето училище. "На практика в България не можем да говорим за висше училище с регионално значение, от една страна - поради големината на страната ни, а от друга - поради диверсификацията. Почти няма такова без специалности в областта на икономиката или правото", се казва в писмото.

Друг подобен пример е индикаторът, касаещ средния осигурителен доход. В България са налице големи регионални различия и диспропорции по отношение на средния осигурителен доход по професии. София е на първо място поради големината и развитата си икономика, но това не означава, че висше училище в друго населено място, което е с по-нисък стандарт, предлага по-нискокачествено обучение само поради това, че завършилите са предпочели да останат в града, в който са завършили.

АОБР предлага да се създаде в кратък срок работна група, която да обсъди още веднъж направеното предложение и да разработи качествено предложение за оптимизиране на рейтинговата система.
Коментари: 0