Бизнесът напомни на правителството за обещанието му да кандидатстваме за Еврозоната

Кабинетът има 4 дни, за да изпълни многобройните си заявки от последните месеци, че ще пратим официално кандидатурата си

Бизнесът напомни на правителството за обещанието му да кандидатстваме за Еврозоната
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Правителството и БНБ, в съответствие със своите отговорности и правомощия, трябва незабавно да предприемат всички необходими стъпки за кандидатстване за присъединяване на България към ЕRM II (т. нар. „чакалня за Еврозоната). Това е позицията на четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, както и на двата синдиката – КНСБ и „Подкрепа“, изпратена до премиера Бойко Борисов, гуверньора на БНБ Димитър Радеви министъра на финансите Владислав Горанов.

Те настояват кандидатурата за присъединяване към ERM II да бъде представена непосредствено след приключване на българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на юли 2018 г.

На няколко пъти през тази година финансовият министър Владислав Горанов заявяваше категорично и публично, че България ще кандидатства официално за „чакалнята“ до края на юни 2018 г. За да изпълни това свое обещание финансовият министър има само 4 дни. Миналата седмица обаче вицепремиерът Томислав Дончев заяви, отново публично, че „то (кандидатстването) ще е толкова скоро, колкото може“.

Проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет потвърдиха отново необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната, се казва в позицията.

Социалните партньори посочват, че по тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са изразявали своите категорични общи позиции,  вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации.

В свое писмо до Вас от 14 юни 2018 г. социалните партньори предложиха провеждане на спешна работна среща по неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II. Натоварената програма на българското председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното обсъждане в предложения от нас формат, пише в писмото.
Коментари: 0