Бизнесът предупреждава за нова далавера в българската енергетика

Работодателските организациии алармират, че правителството подготвя вдигане на количеството студен резерв

Бизнесът предупреждава за нова далавера в българската енергетика
Четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и  БТПП, предупреждават, че правителството подготвя промени в законодателството, които определят като „далавера“. В обща позиция, изпратена до медиите чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), се казва, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв от държавата. В момента средногодишната стойност на резерва е 500 мегаватчаса, а явно се планира да стане 1000 мегаватчаса.

В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Плаща се както от битовите потребители, така и от индустриалните.

От АОБР са изчислили, че тази, според тях далавера в енергетиката, ще струва на потребителите допълнително 200 млн. лв. годишно.

Работодателите обясняват, че двойното увеличаване на количествата студен резерв, които ЕСО ще трябва да ангажира и да плаща (дори ако не се стигне до активирането му) е заради големият капацитет на енергия, който предстои да бъде заявен за потребление.

Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600-800 млн. н.м3 годишно, така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1.8-2.4 млн. мегаватчаса, се казва в позицията на АОБР.

Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с негативен ефект за всички потребители на електроенергия, пише още в становището.

С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми, пише още в писмото.

Работодателите припомнят ситуацията от януари 2017 г., когато заради големите студове на ЕСО му се наложи да активира студения резерв. Оказа се обаче, че някои от ТЕЦ-овете, на които им се плаща да поддържат студен резерв, не можаха да го активират поради различни причини.

Тогава станахме свидетели на съществен енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност.
Коментари: 0