Близо година по-късно: Едва 12% от средните фирми са получили грантове

През август 2020 г. хиляди предприятия кандидатстваха за грантове, а днес са изплатени едва 25.6 млн. лв. към 190 фирми

Близо година по-късно: Едва 12% от средните фирми са получили грантове

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Десет месеца, след като хиляди средни предприятия започнаха да подават заявления за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ заради COVID кризата, парите още не са достигнали до дори едва четвърт от тях. Според справка на Министерство на икономиката към 23 април са сключени договори с 1548 средни фирми на обща стойност 212.8 млн. лв., но изплатени са едва 25.6 млн. лв. към 190 фирми. Това означава, че само около 12% от всички одобрени за получаване на грантовете фирми реално са получили парите си, и то 10 месеца след старта на мярката.

Мерки срещу COVID-19

Именно заради бавно разплащане на средствата от грантовите схеми през лятото на 2020 г. бяха направени рокади в икономическото министерство. След тях схемата за безвъзмездно финансиране на ударените от пандемията микро- и малки предприятия бе забързана, но не и тази за средните фирми.

Преди самото изплащане на средствата фирмите бяха принудени да подават финален отчет, придружен с искане за окончателно плащане за целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта. До 23 април това са направили около 70% от фирмите, но тепърва последните подадени документи трябва да бъдат анализирани от съответните органи.

Мярката за подкрепа на средните фирми стартира в началото на юли 2020 г., а документи по нея се приемаха почти до края на август. Общият бюджет на процедурата е 200 млн. лв., но бяха отпуснати допълнителни средства, така че да се финансират всички одобрени фирми.

Минималният размер на помощта е 30 хил. лв., а максималният - 150 хил. лв., като с тях могат да се финансират разходи за персонал (заплати, осигуровки), текущи разходи за суровини, материали, външни услуги и режийни. Едно от основните изисквания за фирмите беше да докажат спад на оборота от поне 20%. Според обема на поисканата помощ средно одобрените предприятия са кандидатствали за 137 хил. лв.

Коментари: 0