„БМФ Порт Бургас“ е инвестирала 15 млн. лв. срещу контрабандата на горива

Концесионерът е изградил нова и изцяло автоматизирана система за измерване количеството горива

„БМФ Порт Бургас“ е инвестирала 15 млн. лв. срещу контрабандата на горива

Изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” Борис Балев

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД е първият пристанищен оператор, лицензиран по новия Закон за акцизите и данъчните складове. Той е и единственият, който е изпълнил новите изисквания още преди изменението на нормативната уредба през август 2017 г, чиято основна цел е борбата с контрабандата на горива.

Новият закон изисква всички лица, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове да използват средства за измерване, чрез които наблюдението и контрола да се осъществяват в реално време.

„Ние напълно подкрепяме всички иновативни решения на държавната администрация. Като концесионер и пристанищен оператор, за нас е важно да няма сива икономика. Всичко, което изградим в пристанището, месец по-късно става държавна собственост”, каза изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” Борис Балев по време на пресконференция. Той уточни, че още преди изменението на закона през август 2017 г. пристанището вече е било внедрило новата система. На 30 май операторът е получил писмо от бургаската митница, от което става видно, че „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е приведено в съответствие към действащото законодателство.

От началото на концесионния договор през 2012 г. досега дружеството е инвестирало в пристанищните терминали „Изток 2” и „Запад” 99 млн. евро. За да отговори на новите изисквания на Закона за акцизите и данъчните складове „БМФ Порт Бургас” е вложило 12 млн. лв. в съоръженията за разтоварване на ВВГ /втечнен газ пропан бутан/ и 3 млн. лв. в мястото за разтоварване на дизел. Изградена е нова и изцяло автоматизирана система за измерване количеството горива, които преминават през точките за контрол на разходомерите и предават в реално време данни на Митница „Бургас“.

Тъй като „БМФ Порт Бургас“ е бил единственият оператор, който е бил готов с цялостното изпълнение на новите нормативни задължения до влизането в сила на новия закон – от 1 януари 2018 г., е бил даден 6-месечен гратисен срок, за да могат и останалите да синхронизират работата си съобразно новите изисквания. Той изтича утре.

„Ние използвахме този срок, за да модернизираме вече изградената система. Подкрепяме всички иновативни решения на държавната администрация. Имаме отлично взаимодействие с Митница Бургас, коментира още Борис Балев.

Измервателни уреди са предвидени и монтирани на терминала за  разтоварване на ВВГ още по времена изграждането му през 2015 г.  Разтоварването на дизел също винаги се е проследявало в реално време от митническите власти.

Коментари: 0