БНБ е оптимистична за българската икономика

Централната банка очаква стабилизиране на активността, но само ако няма ескалация на COVID кризата

БНБ е оптимистична за българската икономика

Снимка: Красимир Свраков

При реализиране на допускането за липса на ескалация на броя на заразените с COVID-19 и последващо затягане на противоепидемичните мерки, което да се отрази на икономическото поведение на домакинствата и фирмите, очакваме през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г. да продължи тенденцията към възстановяване на икономическата активност на верижна база, но реалният БВП да остане под нивото си от периода преди пандемията.

Това е прогнозата на Българската народна банка (БНБ) заложена в третото за годината издание на „Икономически преглед“.

В съответствие с индикациите от международната конюнктура за възстановяване на глобалната икономическа активност очакванията ни за външното търсене на български стоки и услуги са за свиване на годишния спад в края на 2020 г. и в началото на 2021 г. Прогнозата за външното търсене е на база на допускането за овладяване на потенциално нарастване на новите случаи на заразени с COVID-19 в глобален план и в България през четвъртото тримесечие на 2020 г. и през първото на 2021 г. чрез ограничителни мерки, които не биха имали толкова негативен ефект върху икономическата активност, колкото предприетите през първата половина на 2020 г.

Влошената макроикономическа среда, по-слабото вътрешно и външно търсене на стоки и услуги и несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата и печалби на фирмите във връзка с пандемията от COVID-19 имаха ограничаващ ефект върху търсенето на кредити. Същевременно банките отчитат затягане на кредитните стандарти и на другите условия по кредитите. През последното тримесечие на 2020 г. и през първото тримесечие на 2021 г. БНБ очаква формирането на спестявания с предпазен мотив от страна на икономическите агенти да продължи да допринася за сравнително високия темп на нарастване на депозитите в банковата система, а при кредита за неправителствения сектор очакваме допълнително забавяне на годишния растеж.

През четвъртото тримесечие на годината централната банка очакваме забавяне на общата инфлация спрямо август, последвано от ускоряването є през първото тримесечие на 2021 г., като тази динамика отразява най-вече очакванията ни за динамиката на международните цени на храните и на петролните продукти през този период. В условията на понижаващи се на годишна база цени на петрола енергийните продукти се очаква да имат най-голям отрицателен принос за общата инфлация. Предвиждаме инфлацията при храните да се забави през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо август, но през първото тримесечие на 2021 г. да се ускори на верижна база в съответствие с допусканията ни за изменението на международните цени на храните. Очакваме базисната инфлация да започне плавно да се ускорява в началото на 2021 г. в съответствие с постепенното възстановяване на частното потребление.

Коментари: 0