БНБ предупреждава за опасността от ниските лихвени проценти

Увеличаването на нивото на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор

БНБ предупреждава за опасността от ниските лихвени проценти

Снимка: Economic.bg/Архив

Българската народна банка (БНБ) установява, че са налице особености в динамиката на някои показатели, които изискват повишено внимание. Такива са продължителното запазване на ниските лихвени проценти, което би могло да доведе до значително увеличение на задлъжнялостта и да направи качеството на активите, доходността и капиталовата позиция на банковия сектор по-чувствителни в случаи на евентуални неблагоприятни изменения в икономическата среда.

Това се посочва в решението на Управителния съвет на БНБ за определяне на капиталовите буфери на банките и нивото на антицикличния буфер за третото тримесечие на 2018 г.

Увеличаването на нивото на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор към такива развития. Засега то остава 0.5% до края на първото тримесечие на 2020 г., а след това ще се повиши. За периода април – декември 2020 г. той ще бъде в размер на 1%, а за първото тримесечие на 2021 г. ще бъде увеличен на 1.5%. Решение за нивото, приложимо през второто тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през март 2020 г.

Коментари: 0