„Булгартрансгаз” дава 67 млн. лв. за обновяване на газопреносната мрежа

Ще бъде рехабилитиран 45-километров участък от северния полупръстен

„Булгартрансгаз” дава 67 млн. лв. за обновяване на газопреносната мрежа

Държавната компания „Булгартрансгаз” пусна обществена поръчка за модернизация на газопреносната мрежа на стойност 67.5 млн. лв., без ДДС.

Става въпрос за строителство и доставки на материали и оборудване за рехабилитация на 45-километров участък от северния полупръстен на газопреносната мрежа. Обществена поръчка е за „Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 - „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 - „ОС „Беглеж“.

Финансирането се извършва със собствени средства на държавната компания и със средства от Европейския съюз. За целия проект през януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа отпусна над 27  млн. евро безвъзмездна помощ.

От „Булгартрансгаз” добавят, че икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, включващи срок за изпълнение, качествени показатели, свързани с организацията на изпълнението и предлагана цена.

Проектът за рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна мрежа предвижда изпълнението на строителство и доставки на материали и оборудване за подмяна (рехабилитация) на два участъка от Северния полупръстен с обща дължина от около 81 км. Тези дейности са част от втората фаза на проект „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“, включен в списъка с проекти от общ интерес на Европейската комисия (PCI). Поради стратегическото му значение, той е определен през 2015 г. и за един от 7-те приоритетни проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Повече информация за него можете да намерите ТУК

Проектът „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система“ е част от концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан”. Подобряването на техническите параметри на мрежата у нас ще допринесе за развитието на газовата инфраструктура в региона, добавят от дружеството.

Коментари: 0