„Булгартрансгаз“ дава още 351 млн. лв. за „Турски поток”

Държавното дружество пусна обществена поръчка за компресорните станции по трасето през България

„Булгартрансгаз“ дава още 351 млн. лв. за „Турски поток”
892 ~ 2 мин. четене
„Булгартрансгаз“ обяви обществена поръчка за изграждането на две компресорни станции към българската част на газопровода „Турски поток”, съобщават от обществения доставчик. Прогнозната стойност на проекта е 351 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 10 юни 2019 г.

В началото на април „Булгартрансгаз“ избра саудитския „Консорциум Аркад“ за изпълнител на продължаването на "Турски поток" през България, за което държавата ще плати 2.15 млрд. лв. без ДДС. Плащането ще се осъществи разсрочено за 10 години, а в последствие държавата ще събира транзитни такси и за 20-25 години трябва да си "избие" вложените средства.

Реализацията на новата поръчка цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз, пишат от държавното дружество.

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи.

За компресорна станция „Расово“ ще бъдат инсталирани 3 броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация 2 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 12 MW всеки.

За компресорна станция „Нова Провадия“ се предвиждат 4 броя ГТКА в конфигурация 3 броя работещи ГТКА и 1 брой резервен ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки.

За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“, ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура – проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотурбинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на България, съгласно новия раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.
Коментари: 0