Бургас с проект за отпушване на трафика към южните курорти

Транзитният трафик през кръстовището, обслужващо туристите и Пристанище Бургас, трябва да се изнесе на друго ниво

Бургас с проект за отпушване на трафика към южните курорти

Снимка: Флагман

6120 ~ 4 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Все по-често жителите и гостите на Бургас се сблъскват с натоварения трафик, преминаващ по ул. „Крайезерна“ в посока от и към черноморските курорти на юг от областния център. Ежедневно, особено в летните месеци, има колони от автомобили, изчакващи се да преминат през натовареното кръстовище, през което минава и товарният трафик към Пристанище Бургас.

Транспортният трафик по направлението от вътрешността на страната към населените места на юг от Бургас и обратно доскоро преминаваше почти през централната част на града (двете входни кръгови кръстовища на бул. „Стефан Стамболов” и кръговото кръстовище „Трапезица” на бул. „Тодор Александров”) като единствената бърза пътна връзка. Това натоварваше трафика по градските улици, затрудняваше движението на пешеходците и градския транспорт, а и водеше до отделяне на голямо количество вредни емисии.

Ориентировъчни транспортни единици, преминаващи по този маршрут са между 4000 и 6000 бр./ден, а в натоварените летни месеци – много повече.

Къде е проблемът?

Реновирането на улиците „Проф. Яким Якимов“ и ул. „Крайезерна“ и направата на моста над Товарна гара Бургас даде възможност транзитният трафик към южното Черноморие да се изнесе от централната градска част. За съжаление през изминалите няколко години и няколко активни летни сезона след реконструкциите се видяха ясно проблемите с пресичането на потоците от лични автомобили и товарния трафик в този район на града, насочен предимно към Пристанище Бургас – Запад и Изток – 2, държавното и частните пристанища, включително „КРЗ Порт Бургас“ и „Порт Европа“.

Проблемът се заключва в кръстовището на две нива между бул. „Тодор Александров и ул. „Крайезерна”, където товарният поток по ул. „Крайезерна” между Северна промишлена зона и Пристанище Бургас се пресича и частично се дублира с транзитния поток от предимно леки автомобили от северозапад по ул. „Крайезерна”, на югозапад по бул. „Тодор Александров“ в посока Созопол.

Към момента, в направление южно Черноморие трафикът се движи сравнително добре, имайки предвид, че се осъществява десен завой на цитираното кръстовище.

Проблемна остава обратната посока (движението от Созопол в посока София), защото движещите се автомобили по бул. „Тодор Александров“ трябва да напра ляв завой на северозапад по ул. „Крайезерна”. На това място, те се пресичат с тежкотоварния трафик от и към Пристанище Бургас, който също се движи по ул. „Крайезерна”. Това създава затруднение както на гостите на Бургас (част от които отново използват маршрута през центъра на града), така и на товарния трафик, който също е от изключителна важност за града, защото Северната промишлена зона и Пристанище Бургас създават множество работни места, а също така и има значителен финансов принос в брутния вътрешен продукт на България.

Какво е решението?

От Община Бургас са отговорили на местната медия „Флагман“, че е налице проект, изготвен от швейцарския инж. Марко Таборели и българския му колега арх. Николай Няголов, който според местната власт успешно ще реши описания проблем.

Кръстовище на ул. Крайезерна и бул. Тодор Александров

Идеята е а се транзитира трафикът с проектирането на специално платно, което да не пресича на едно ниво движението по ул. „Крайезерна”. Това ще се случи в югоизточната част на разглежданото кръстовище, където се проектира рампа, която да позволи преминаването под нея на товарния трафик. Разгледани са няколко варианта за изпълнение на коментираното решение, като основните се различават по радиусите на завиване по рампата, а от там и по организацията на движението на нивото на терена по ул. „Крайезерна“.

С окончателното проектно решение, с което Община Бургас разполага, е осигурена възможността за движение на всички леки и тежки превозни средства във всички посоки, без да се ограничава достъпът до прилежащите непосредствено до кръстовището предприятия.

Какво се цели с реализацията на проекта

Основната цел на проекта е осъществяване на пряка и транзитна по своята същност транспортна връзка между ул. „Крайезерна” и бул. „Тодор Александров, чрез която:

  • ще се спре транзитното преминаване на автомобили през централната част на гр. Бургас от и в посока София и посока Созопол;
  • ще доведе до бързото и безконфликтно провеждане на автомобилни, предимно товарни, потоци от и към Северна промишлена зона и Пристанище Бургас;
  • ще повиши безопасността на движение в града;
  • ще доведе до по-голям комфорт на движение на пешеходци и автомобили в централната част на Бургас;
  • ще има положителен ефект върху туризма;
  • ще преустанови преминаването на тежкотоварни автомобили, пътуващи в тези направления, през града;
  • значително ще намали нивата на шум и вредни емисии в гр. Бургас.

Защо е важно?

Развитието на един град е тясно свързано с възможността в него не само да се създаде най-добрата среда за живот, но и най-добрата среда за полагане на труд и съответно за отдих на хората, които го обитават. Да, има примери за градове-спални, за градове-фабрики, университетски градове, както и примери на курортни и развлекателни селища, но най-оптималното е всичко това да бъде съчетано в една обща система, позволяваща в рамките на 30 минути от дома да бъдат достъпни както работното място и учебното заведение, така и зоната за отдих, за социално и културно обслужване.

Градовете и населените места, които имат стратегическата предпоставка да съчетаят всички тези възможности на едно място са облагодетелствани и трябва непрекъснато да развиват и усъвършенстват тази си природна и придобита даденост.

Бургас е един прекрасен пример как в рамките на последните около 150 години почти от нищото възниква един от най-модерните градове в България, а и на Балканския полуостров. Стабилно и добре развиващата се икономика, туристическите възможности на Черноморието, историческото и културното наследство на региона и най-вече човешкият фактор са идеалните предпоставки за определянето на града като едно отлично място за живот, работа и отдих.

Свободното движение на хора, стоки и капитали, ако следваме основния принцип на Европейския съюз, може да бъде постигнат с изграждането на адекватна инфраструктура, включително такава за движение на морски, железопътен, въздушен и автомобилен транспорт. Интегрираният подход между изброените видове транспорт не може без основният свързващ такъв, а именно автомобилния.

Северна промишлена зона на Бургас, включваща редица индустриални мощности от кв. Долно Езерово до Пристанище Бургас, е ясен пример за Интермодален хъб от ново поколение. Връзките, които се осъществяват в и около тази зона са от огромно значение, както за града и региона, така и в национален мащаб.

Подкрепи Economic.bg