Българският износ се върна към растеж

Продажбите към държавите членки растат с около 150 млн. лв.

Българският износ се върна към растеж

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Българският експорт се върна към растеж през февруари благодарение на по-големите поръчки от европейските икономики. След като фирмите, ориентирани към износ, започнаха годината лошо, през февруари вече се наблюдава увеличен интерес към стоките им от страна на държавите членки.

Общият експорт през февруари достига 4.99 млрд. лв. и расте с 2.8% спрямо година по-рано, когато българският износ все още не бе засегнат от коронакризата. Заради слабия резултат през януари обаче общо за първите два месеца на годината резултатът е с 1.7% надолу спрямо съпоставимия двумесечен период за 2020 г.

На годишна база стойностният обем на изнесените стоки към страните от Блока расте с около 150 млн. лв., докато към третите страни – с едва около 2 млн. лв.

Данните на националната статистика показват още, че спрямо година по-рано значително се увеличава износът на необработените материали, негодни за консумация, и по-скромно – на произведените машини и оборудване.

Изменението на месечна база през февруари показва, че експортът към третите страни расте с близо 300 млн. лв., което до голяма степен се дължи на скочилата с около 16% цена на петрола на международните пазари. Успоредно с неговото поскъпване се повишиха и цените на петролните продукти, като масла и горива, които България изнася основно за страни като Турция, Тунис, Египет и др. Въпреки това стойността на обема на тези стоки все още е едва половината от тази през февруари 2020 г.

Предвид локдауна в началото на годината в по-голямата част от Европа, значително по-малък е и обема на напитките и тютюна, изнасян от България на годишна база – с 34% или малко над 80 млн. лв.

Освен износа, през втория месец от новата година расте и вноса от чужбина, като достига 5.4 млрд. лв. – ръст с 2.6% на годишна база.

Коментари: 0