Четири нови инсталации за боклук ще бъдат построени с европари

Съоръженията за преработка на отпадъци ще обслужват Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември

Четири нови инсталации за боклук ще бъдат построени с европари
928 ~ 1 мин. четене
Три нови инсталации за компостиране на разделно събрани отпадъци и една за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци ще бъдат изградено в Област Пазарджик. Те ще обслужват седем общини Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и Септември, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Договорите за изпълнение на проектите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. бяха подписани от екоминистъра Нено Димов.

Общият размер на инвестицията е 19.7 млн. лв. Европейската програма осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 14 млн. лв. Останалата сума е от бюджета на общините. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Съоръженията ще обслужват над 170 000 жители.

Трите компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци са с общ капацитет 12 598 тона годишно. Към площадката на съоръжението в Белово ще бъде изградена довеждаща инфраструктура. По проекта се планира изграждането на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, генерирани на територията на седемте общини. Инсталацията е с капацитет до 43 000 т годишно и ще бъде разположена в с. Алеко Константиново, община Пазарджик.
Подкрепи Economic.bg