Данъчните на България и Румъния ще правят съвместни проверки

НАП е проверило 2 млрд. кг рискови стоки за последните девет месеца

Данъчните на България и Румъния ще правят съвместни проверки

Данъчните служби на България и Румъния ще извършват съвместни проверки на двата гранични пункта по Дунав. За това се споразумяха представителите на двете администрации по време на среща във Велико Търново. Румънски инспектори ще участват в инспекциите на граничните пунктове в Силистра и Видин, а българските им колеги ще са на Гюргево и Калафат.

Целта е да се засили сътрудничеството в областта на ДДС измамите и превоза на рискови стоки.

По данни на НАП за деветте месеца на 2016 г. звеното им за фискален контрол е проследило движението на над 2 млрд. килограма рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно, мляко и млечни продукти и др. Най-голям дял сред следените стоки имат плодовете и зеленчуците.

Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол за последните две години, НАП отчита 1.5 млрд. лв. ръст на данъчна основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск.

Коментари: 0