Данните от основни държавни регистри се отварят

30 нови набора от данни ще бъдат качени на Националния портал, поддържан от ДАЕУ

Данните от основни държавни регистри се отварят

Снимка: Unsplash

30 нови набора от данни, сред които такива на основни държавни регистри, ще бъдат качени на Националния портал за отворени данни, ставайки свободно достъпни за употреба и публикуване. Това става ясно от решение на Министерски съвет от днес. 

Очаква се новата порция информация да бъде публикувана до края на 2020 г. на egov.bg. Става дума за данни от няколко различни администрации, сред които: Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци; Регистър на имотите с променено предназначение; Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти; Регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост и редица други.

Порталът за отворени данни е създаден през 2013 г., по изискване на европейската Директива за отворените данни. Пет години по-късно управлението на платформата бе поето от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), която опитва да му вдъхне нов живот. Според индекса за отворени данни България се нареждан а 36 място от общо 94 държави по света. Резултатът на страната е 45%, като за сравнение първата държава в подреждането е Тайван с 90%.

С публикуването на данните на Националния портал за отворени данни се цели да бъде постигната по-добра прозрачност и отчетност, подобрява се използването на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

В сегашния си вид порталът за отворени данни е създаден през 2018 г. и представлява единна, централна, публична, уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Данните на Портала са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели. Държавна агенция „Електронно управление“ развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България от края на 2019 г. 

Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от почти 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения.
Коментари: 0