Държавата задели 180 млн. лв. за тол системата

В обществената поръчка е заложено изпълнителят да плати за изграждането на тол системата

Държавата задели 180 млн. лв. за тол системата
3815 ~ 2 мин. четене
Автор: Вероника Тонева
Правителството увеличи със 179 996 400 лв. утвърдените за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това на практика е ангажимент за бъдещ разход, който държавата трябва да направи, след като е готова тол системата за тежкотоварни автомобили.

Самата система се изгражда за сметка на изпълнителя - австрийската
"Капш трафик солюшън", след което държавата ще си откупи системата, а Агенция "Пътна инфраструктура" ще събира таксите от трафика чрез специализирано звено.

В договора за изграждане на тол системата е записано, че тя трябва да е готова до август 2019 г. Там също е посочено, че първото плащане към изпълнителя (40% от цялата сума) ще се извърши след монтирането на всички стационарни контролни точки. Останалите 60% ще се преведат от държавата след подписването на окончателния доклад за дейността и приемо-предавателен протокол.

Договорът за изграждане и въвеждане на тол системата за таксуване на превозни средства с допустима максимална маса над 3.5 тона бе подписан в началото на годината с австрийската Капш. Тя даде най-ниската оферта - с 50 млн. лв. по-малко от очакваните от държавата. Консорциумът "Капш Трафик Солюшънс" се състои от българско, испанско, италианско и полско подразделение на австрийската Kapsch.

Тол системата ще засегне превозните средства с максимална маса над 3.5 тона, които ще плащат такса на база на изминати километри. Все още не е ясно за кои пътища ще бъде валидно таксуването, но от АПИ заявиха, че ще бъдат включени 16 хил. км от пътната мрежа. Цените на километър също все още не са фиксирани.
Подкрепи Economic.bg