Държавата ще поема част от разходите на ТЕЦ-овете за въглеродни емисии

До края на годината страната ни ще уведоми официално Европейската комисия

Държавата ще поема част от разходите на ТЕЦ-овете за въглеродни емисии

Промишленият сектор заедно с Министерство на енергетиката обсъждат вариант, в който индустрията в България да може да получава помощ под формата на компенсиране на непреките разходи от въглеродни емисии. Мярката се въвежда, тъй като конкурентоспособността им е изложена на риск заради влиянието на квотите за въглеродни емисии върху крайната цена на електрическата енергия. Тази възможност обсъди с представителите на бизнеса министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Опцията е предвидена в Директива 2018/410/ЕО, за която настояват от българската промишленост и която трябва да бъде транспонирана в българското законодателство след одобрение от Европейската комисия.

От ресорното ведомство добавят, че сумите за компенсация могат да се изчисляват по специална методика, като директивата предвижда те да бъдат до 25% от постъпленията от продажба на квоти.

До момента България няма действаща схема за компенсации и предстои до края на годината страната ни да уведоми официално Европейската комисия за това. След това регламентите от директивата ще бъдат транспонирани с промени в Закона за ограничаване изменението на климата. За нотификация от ЕК обаче ще са необходими минимум шест месеца.

Следващите стъпки от процедурата ще са разработването на механизъм за компенсиране и определянето на администратор за помощта. Ако процедурата бъде разработена, тя ще бъде съобразена изцяло с правилата за държавните помощи, обясняват от МЕ.

Коментари: 0