Агенцията за пътна безопасност предлага одит на всички пътища в страната

Държавната структура иска автомобилните сервизи да влязат в публичен регистър

Агенцията за пътна безопасност предлага одит на всички пътища в страната
Приемане на нова методика за обследване на тежките пътни инциденти, бързо и ефективно събиране на наложени санкции, одитите за пътна безопасност да обхванат всички републикански и общински пътища, а не само магистралите и създаване на публичен регистрационен режим на сервизите. Това са част от препоръките в доклад, изготвен от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която заработи от началото на годината.

Докладът за състоянието на безопасността на движението по пътищата в страната е публикуван за обществено обсъждане на сайта на институцията. В съобщение на Агенцията става ясно, че това е първият цялостен анализ на нивото на безопасност по пътищата в страната, върху който ще бъде разработена и Стратегията за безопасност на движението по пътищата в хоризонт 2021-2030 г. 

По-добра събираемост на глобите

Подобряване на събираемостта и съкращаване на сроковете за връчване на наложени санкции по Закона за движение по пътищата. Отказ на административни услуги от всички институции при неплатени задължения и проверка на гражданите (в това число чуждестранни) на изходните ГКПП за наличие на наложени с електронен фиш глоби. Оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с ПОС терминали с възможност за заплащане на санкции на място. Това са част от препоръките в частта „Контролна дейност“ в анализа. 

Основният извод на държавната агенция е, че в момента процедурата по установяване, връчване и налагане на наказание, както и събираемост на съответните глоби и/или имуществени санкции, води до неизпълнение на основната функция на административно-наказателната отговорност– превенцията. В тази връзка са подготвени изменения в Закона за движение по пътищата, които ще въведат новите елементи, като становището на ДАБДП е, че те трябва да бъдат приети приоритетно. 

Одит на всички пътища по републиканската мрежа

Одитите за пътна безопасност да обхванат всички републикански и общински пътища. Това е друг основен приоритет в частта „Пътна инфраструктура“. В момента това изискване се прилага само за магистралите. По темата вече се работи, а България може да бъде една от първите страни-членки, в които ще бъдат транспонирана разпоредбите на европейската директива, с която се разширява обхвата на тези одити. Анализът констатира, че през последните 10 години се отбелязва интензивно развитие в областта на пътното строителство. 

Все още, обаче, по-голямата част от мрежата остава изградена преди повече от 20 години и въпреки предприетите през последните години мерки, подобрението на цялостното състояние на пътищата не е достигнало желаното ниво. За 2018 г. са установени 77 участъка с концентрация на ПТП по републиканските пътища, на които следва да се предприемат допълнителни мерки по отношение на техническо им състояние, се посочва в доклада. Разработване на интерактивна карта с информация за тях и въвеждане на повече интелигентни транспортни системи, са сред другите приоритети за подобряване на безопасността по пътищата. 

Оборудване на патрулките с чанти за първа помощ

Разширяване на възможностите за оказване на първа долекарска помощ и оборудване на патрулните автомобили на Пътна полиция с чанти за първа помощ. Това се препоръчва по отношение на състоянието и възможностите на спасителната верига у нас. Констатирано е, че по обективни и субективни причини (отдалеченост, образуване на задръстване заради инцидент и др.) в редица случаи екипите на Спешна помощ не успява да достигнат до мястото на пътнотранспортно произшествие, съгласно заложените ѝ критерии за отзоваване на получен сигнал. 

Според държавната агенция по пътна безопасност тези дефицити трябва да бъдат преодолени както с по-добра материална обезпеченост и планиране на локациите на екипите, но и с последователна работа за разширяване на възможностите за оказване на първа долекарска помощ. Препоръчва се всички шофьори в институции и общини да минават периодичен курс по първа помощ, а с децата да се работи от ранна възраст в тази посока. 

Публичен регистър на сервизите

Най-честите технически неизправности, които водят до произшествие са спукване на гума и повреда в спирачната уредба. Това е заключението в частта „Превозни средства“, като основната препоръка е последователна работа за гарантиране на техническата им изправност. Основна насока на работата на агенцията в бъдеще е да мотивира собствениците на автомобили да настояват годишните технически прегледи реално да установяват изправността на автомобила. Предлага се и създаване на публичен регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност. По този начин ще се промени подхода – вместо да се въвежда допълнителен контрол към извършващите тази дейност да се даде възможност на хората да вземат информиран избор къде да поддържат превозното си средство. 
Коментари: 0