Действието на мярката „60/40“ изтича

Агенцията по заетостта обяви, че няма да разглежда кандидатури изпратени след крайния срок

Действието на мярката „60/40“ изтича

Снимка: АЗ

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Работодателите, които отговарят на условията и които желаят да получат средства по правителствената мярка за запазване на заетостта „60/40“ за периода януари-март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 15 април 2021 г., напомнят от Агенцията по заетостта (АЗ). След като правителството сметна, че кризисната ситуация в страната все още не е овладяна, взе решение да удължи действието на схемата до 31 май, като от АЗ поясняват, че сроковете за кандидатстване са съобразени изцяло със заповедта на правителството.

На вече одобрените през първото тримесечие на тази година работодатели по мярката от агенцията припомнят, че изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и писмо-декларация за месечно отчитане. Крайният срок за подаване на тези документи е 22 април 2021, съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта процедура.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване (15 април 2021 г.) и за месечно отчитане (22 април 2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или в бюрото по труда, където е одобрен работодателят.

Коментари: 0