Делът на проблемните кредити падна под 21%

Общият обем на депозитите в банките е достигнал 67.4 млрд. лв.

Делът на проблемните кредити падна под 21%
Делът на лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система е паднал до 20.9% през ноември. Паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) показва още, че съотношението между необслужваните над 90 дни кредити към общия обем на отпуснатите заеми не е бил под 21% от 2011 г.

Абсолютният пик бе постигнат в средата на 2012 г., когато делът на лошите и преструктурирани кредити достигна 23.6%. През 2015 г. съотношението бе по-високо, но тогава фактор бе Корпоративна търговска банка (КТБ). Тогава тя бе извадена чисто счетоводно от балансите на банковата система и това вдигна дела.
През 2012 г. проблемните кредити като стойност надхвърлиха 10 млрд. лв. От тогава до сега обемът им намаля с близо 2 млрд. лв.

От данните се вижда още, че депозитите на домакинствата и бизнеса в банките продължават да растат. Към ноември общата стойност на влоговете в банковата система е достигнала 67.4 млрд. лв., или със 7.9% над нивото от миналата година. Бизнесът държи в банките 19.3 млрд. лв., а домакинствата – 44.5 млрд. лв.
Коментари: 0