Девет държави предлагат свой кандидат за директор на ЮНЕСКО

Мандатът на българската Ирина Бокова изтича тази година

Девет държави предлагат свой кандидат за директор на ЮНЕСКО
Мандатът на българката Ирина Бокова приключва тази година и постът генерален директор на ЮНЕСКО ще бъде овакантен. Желаещи да го заемат обаче има. Девет държави членки на организацията са предложили свои кандидати, пише AFP.

Така от следващата година генерален директор на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата ще бъде представител на Азербайджан, Виетнам, Египет, Катар, Китай, Гватемала, Ирак, Ливан или Франция.

Генералният директор се предлага от Изпълнителния съвет и се назначава от Генералната конференция за срок от четири години. Деветимата кандидати ще преминат събеседване в Съвета на 26 и 27 април. Съветът ще обяви решението си през октомври с тайно гласуване. Предложението му ще се разгледа от Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември, където също ще има тайно гласуване.
ЮНЕСКО има 196 страни членки и 10 асоциирани членове.
Коментари: 0