Днес е крайният срок за новата регистрация по ДДС

Оборотът на фирми с „еднородна“ дейност вече ще се сумира и регистрацията става задължителна

Днес е крайният срок за новата регистрация по ДДС

Снимка: Economic.bg/Архив

Днес, 7 януари, изтича крайният срок за регистрацията по ДДС, която произтича от промените в Закона за ДДС, влезли в сила от началото на тази година. Досега всяка фирма беше задължена да се регистрира, когато месечният ѝ оборот достигнеше 50 000 лв. С промените оборотът на фирмите с „еднородна“ дейност се сумира и ако надхвърля прагът, регистрацията става задължителна.

Според новия закон дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Оборотът се сумира също при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10. ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС от 01.01.2020 г.

За заварените случаи е предвиден преходен режим, според който лице, което към датата на влизането в сила на закона отговаря на условията за задължителна регистрация по ДДС е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на закона, тоест до 14 януари 2020 г.

Управляващите мотивираха поправките, определяйки ги като мерки, насочени към търговски обекти, които работят чрез една фирма до достигане на оборот близък до оборота за задължителна регистрация по ЗДДД, след което прехвърлят дейността си в нова фирма, докато и тя наближи този оборот. В последствие данъчната схема се повтаря със следващата фирма, така че крайният резултат е да избегнат плащането на ДДС.

В НАП са на мнение, че тук става дума за заобикаляне на закона - тоест извършват се поредица от привидно законосъобразни действия, които обаче водят до незаконосъобразен резултат. Въпреки че приходната агенция е съставяла през годините актове за нарушение за тази данъчна схема и е изисквала регистрация по ДДС, разпорежданията са отменяни от съда. Съдебната практика в масовия случай не потвърждава логиката на данъчните и е в посока, че действията са законосъобразни. Именно затова се наложиха споменатите промени, които доведоха до настоящите текстове в ЗДДС, посочват от специализираният сайт kik-info.com.

Коментари: 0