До 2020 г. трябва да спестим 22 хил. гигават часа енергия

Задължени лица са всички доставчици на горива и енергия на дребно

До 2020 г. трябва да спестим 22 хил. гигават часа енергия

До 2020 г. България трябва да спести 1 942,7 хил. тона нефтен еквивалент или 22 594 гигават часа енергия спрямо средното количество продадена енергия през 2010-2012 г. Това е записано в Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, одобрена на днешното правителствено заседание.

Промяната е част от изпълнението на европейска директива относно енергийната ефективност, според която страните от ЕС трябва да постигнат подобряване с 20% до 2020 г.

С приетия през месец май миналата година Закон за енергийната ефективност е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

За подпомагане изпълнението се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще разпредели като индивидуални цели между задължените лица.

Задължени лица са всички доставчици на горива и енергия на дребно, с изключение на доставчиците на горива за транспорта.

Коментари: 0