Доларът губи дял в световните резерви

Федералния резерв все пак ще се бори за позицията на валутата в глобалната йерархия

Доларът губи дял в световните резерви

Снимка: Pixabay

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева

Делът на щатския долар в световните валутни резерви през 2020 г. се понижава до най-ниското ниво от средата на 90-те години на миналия век, добавяйки нови аргументи в дискусиите, че ролята на зелените пари като глобална валута е застрашена, пише The Wall Street Journal. Тримесечните данни на Международния валутен фонд показват, че доларът държи под 60% от световните резерви, което не се е случвало от 1995 г. В същото време с дял от 21.2% еврото е на 6-годишен връх, а йената - на 20-годишен с дял от 6%.

Една от причините е чисто механична. Доларът се обезцени миналата година, което означава, че стойността на недоларовите активи в портфолио с различни валути се повишава.

Вторият ефект от по-слабия долар би трябвало да действа компенсиращо. Тъй като стойността на зелените пари се понижи, особено спрямо валутите на износителите с големи резерви, тя ги насърчи да купуват държавни ценни книжа и американски акции, за да предпазят собствените си валути от прекалено бързо повишаване, което би натежало на конкурентоспособността.

Ако еврото вземе по-висок дял от глобалните резерви, това всъщност би било положително за света. Някои чуждестранни купувачи се отказаха от единната валута, когато не беше ясно дали блокът е готов да третира държавните облигации като активи убежища по време на кризата в еврозоната. Ако тази ера е отминала, това би дало възможност на управителите на резерви да постигнат валутната диверсификация, която отдавна търсят.

Има и няколко други фактора, допринасящи за понижения дял на долара. Частният сектор например притежава повече долари, отколкото в миналото. Делът на чуждестранния дълг, притежаван директно от държавите, включително резервите, се понижава до 60% през 2020 г. спрямо 73% през 2009 г. Притежанията на частния сектор обаче, които не се отчитат в данните за валутните резерви, се повишават.

Данните за валутните резерви предоставят непълна картина за международното търсене на валути. Дори ако делът на зелените пари в тях се понижи още повече, позицията на долара в глобалната валутна йерархия ще продължава да изглежда доста сигурна. Доказателство за това са действията на Федералния резерв от миналата година, когато се наложи централната банка да въведе обширна, успокояваща пазарите програма от суапови споразумения.

Коментари: 0