Една българска и две чужди компании искат да доставят новите бойни кораби

Междуведомствената работна група за оценка на предложенията отвори публично офертите в Министерството на отбраната

Една българска и две чужди компании искат да доставят новите бойни кораби
1188 ~ 2 мин. четене
Българската „МТГ – Делфин“, германската Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG и италианската FINCANTIERI са подали оферти за доставка на два модулни многофункционални патрулни кораба за Военноморските сили (ВМС). Днес междуведомствената работна група за оценка на предложенията отвори публично офертите в Министерството на отбраната.

„Проектът за придобиване на два многофункционални патрулни кораба е един от трите основни инвестиционни проекта на Министерството на отбраната. Целта е чрез придобиването им да се изпълнява широк спектър от задачи по гарантиране на морския суверенитет на българската държава и защита на нейните национални интереси в морските пространства, както и замяна на остарели бойни кораби от състава на ВМС, които не подлежат на модернизация“, коментира зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков.

Способностите, които ще придобият Военноморските сили чрез реализацията на този проект, са борба с надводен, подводен и въздушен противник, контрол на корабоплаването, борба с асиметрични заплахи и способности за електронна борба. Обхватът на проекта включва пет направления - придобиване на корабите, придобиване на ЗИП-комплект и резервни части, обучение на екипажите, интегрирана логистична поддръжка и индустриално сътрудничество.

Цената на придобиване е 820 млн. лв. без ДДС (984 млн. лв. с ДДС). „Предвиждаме първият кораб да бъде придобит до 2023 г., а вторият – до края на 2024 г.“, каза зам.-министър Анатолий Величков.

Работната група, която ще оценява офертите, е назначена със заповед на министър-председателя Бойко Борисов. Тя включва представители на Министерството на отбраната, командването на ВМС, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и ДАНС. Председател на работната група е зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков, а зам.-председател – командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев.

„Методиката за оценка на офертите е част от поканата за подаване на офертите и е била изпратена достатъчно рано на участниците“, коментира контраадмирал Митко Петев.

Четири са основните показатели за оценка – „способности“, „цена“ „индустриално сътрудничество“, „интегрирана логистична поддръжка“. Контраадмирал Петев поясни, че първо ще бъдат оценени техническите характеристики, както и предложенията, свързани с показателите „индустриално сътрудничество“ и „интегрирана логистична поддръжка“.

Вторият етап от работата на комисията е оценка на ценовите оферти, които ще бъдат отворени на 29 май. Ще бъде формирана оценка по показател цена. Работата на комисията ще приключи с подготовката на доклад за оценка на най-добрата и най-изгодна оферта. Документът ще бъде депозиран в Министерски съвет до 12 юни 2019 г. След приемането на доклада ще бъдат предприети съответните действия за сключване на договор за придобиване на двата кораба с определения победител, каза контраадмирал Митко Петев.
Коментари: 0