ЕК разписа 750-милиардната програма за подкрепа „ЕС от следващо поколение“

Комисията предлага седемгодишният бюджет на Блока да достигне 1.85 трлн. евро – финансиран с дългове

ЕК разписа 750-милиардната програма за подкрепа „ЕС от следващо поколение“

Снимка: БТА

2273 ~ 4 мин. четене

Днес Европейската комисия представи детайли от своя план за възстановяване от коронакризата, наречен "ЕС от следващо поколение" и с обща стойност 750 млрд. евро. В мотивите към предложението си Комисията посочва, че той ще гарантира устойчиво, равномерно, приобщаващо и справедливо възстановяване за всички държави членки. Новият инструмент ще бъде "вграден" в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз (2021-2027 г.), който пък ще достигне безпрецедентните 1.85 трлн. евро.

Комисията също така разкри коригираната си работна програма за 2020 г., която ще даде приоритет на действията, необходими за насърчаване на възстановяването и устойчивостта на Европа, се казва в съобщението.

Коронавирусът разтърси Европа и света, тествайки здравните и социалните системи на отделните държави в Блока. На изпитание бяха поставени обществата и икономики, както и начинът на съвместен живот и работа. За да защити живота и поминъка на хората, да поправи единния пазар, както и да изгради трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.

„Планът за възстановяване обръща огромното предизвикателство, пред което сме изправени, не само чрез подкрепа за възстановяването, но и чрез инвестиране в нашето бъдеще. Европейската „Зелена сделка“ и цифровизацията ще стимулират работните места и растежа, устойчивостта на нашите общества и здравето на нашата околна среда. Това е моментът на Европа. Нашата готовност за действие трябва да отговаря на предизвикателствата, пред които сме изправени всички. С „ЕС от следващото поколение“ ние предоставим амбициозен отговор“, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Инвестиции за следващото поколение

„ЕС от следващо поколение“ ще набере пари чрез временно вдигане на тавана на собствените ресурси до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, а Комисията ще използва високия си кредитен рейтинг, за да заеме 750 млрд. евро от финансовите пазари. Тези допълнителни пари ще бъдат насочени чрез различни програми и ще се изплащат за дълъг период от време чрез бъдещите бюджети на ЕС - не преди 2028 г. и не след 2058 г. 

Освен това, за да се предоставят средства възможно най-бързо и да се отговори на най-належащите нужди, Комисията предлага да се измени настоящата многогодишна финансова рамка за 2014-2020 г., за да се осигурят допълнителни 11.5 млрд. евро финансиране още през тази година.

„Общият ни бюджет е в основата на плана за възстановяване на Европа. Допълнителната „огнева мощ“ на „ЕС от следващо поколение“ и засилената многогодишна финансова рамка ще ни дадат силата на солидарността в подкрепа на държавите членки и икономиката. Заедно Европа ще възникне по-конкурентоспособна, устойчива и суверенна“, коментира еврокомисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС.

Парите, събрани за „ЕС от следващо поколение“, ще бъдат инвестирани в три стълба.

1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи

Нов инструмент за възстановяване и устойчивост на стойност 560 млрд. евро ще предложи финансова подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зелените и цифрови преходи и устойчивостта на националните икономики, свързвайки ги с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде вградено в Европейския семестър. Той ще предоставя безвъзмездна помощ в размер до 310 млрд. евро и ще може да предоставя до 250 млрд. евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но съсредоточена върху най-засегнатите и там, където потребностите от устойчивост са най-големи.

55 млрд. евро доплащане към настоящите програми в подкрепа на политиката за сближаване до 2022 г. по новата инициатива REACT-ЕС. Парите ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите въздействия на кризата, включително нивото на безработицата сред младите хора и относителният просперитет на държавите членки.

Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 млрд. евро, за да се подпомогнат държавите членки при ускоряване на прехода към климатична неутралност.

Укрепване с 15 млрд. евро на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони при извършването на необходимите структурни промени в съответствие с европейската „Зелена сделка“ и постигането на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие.

2. „Летящ старт“ за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частни инвестиции

Нов инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частните ресурси за спешна подкрепа на жизнеспособни европейски компании в най-засегнатите сектори, региони и страни. Той може да функционира от 2020 г. и ще има бюджет от 31 млрд. евро, целящ да отключи 300 млрд. евро подкрепа за компании от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.

Надграждане на InvestEU, водеща европейска инвестиционна програма, до 15.3 млрд. евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия ЕС.

Нов инструмент за стратегически инвестиции, вграден в InvestEU, за генериране на инвестиции до 150 млрд. евро за повишаване устойчивостта на стратегическите сектори, по-специално на тези, свързани със зеления и дигитален преход, и ключовите вериги на вътрешния пазар. Този ресурс ще бъде отключен с 15 млрд. евро от новия дългогодишен бюджет.

3. Справяне с уроците от кризата

Нова програма EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет от 9.4 млрд. евро.

Укрепване на RescEU за 2 млрд. евро, Механизмът на гражданската защита на Съюза, който ще бъде разширен, за да може Съюзът да се подготви и да отговори на бъдещите кризи.

94.4 млрд. евро за програма „Хоризонт Европа“, която ще бъде засилена да финансира жизненоважни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зелените и цифрови преходи.

Подкрепа за европейските глобални партньори чрез допълнителни 16.5 млрд. евро за външни действия, включително хуманитарна помощ.

Други програми на ЕС също ще бъдат засилени, за да хармонизират бъдещата финансова рамка изцяло с нуждите на възстановяването и стратегическите приоритети. Други инструменти ще бъдат засилени, за да направят бюджета на ЕС по-гъвкав и отзивчив.

Постигането на бързо политическо споразумение за „ЕС от следващо поколение“ и цялостния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. на равнището на Европейския съвет до юли е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и да се снабди ЕС с мощен инструмент за връщане на икономиката крака и изграждане за бъдещето.

Подкрепи Economic.bg