ЕК съди България заради електронни документи

Страната ни не е въвела нужните изисквания към фирми, работещи с нефт и газ

ЕК съди България заради електронни документи
3779 ~ 1 мин. четене

Европейската комисия съди България заради електронните паспорти и електронните разрешения за пребиваване в чужбина.

Държавата ни не е създала звено за обмен на лични данни, което е задължително изискване на европейското законодателство.  

Това лишава другите страни от ЕС от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти.

Разпоредбите на Брюксел изискват всички държави членки да имат достъп до информация за биометричните данни на гражданите, които се съхраняват в новите лични документи в ЕС.

Междувременно ЕК предприе наказателнa процедурa срещу страната ни, защото не е въвела европейските разпоредби за годишните финансови отчети и безопасността на дейностите, свързани с нефт и газ в крайбрежни води.

Брюксел е въвел задължителни правила, с цел предотвратяване на аварии, както и за бърза и ефективна реакция при възникването на такива в инсталации за нефт или газ в крайбрежните води.

Държавите-членки трябва да гарантират, че предприятията, на които предоставят лиценз за проучване или производство, разполагат с достатъчно финансови ресурси и имат необходимия технически опит, за да реагират при необходимост.

Предприятията също така носят пълната отговорност за екологични щети, причинени на защитени видове и естествени местообитания.

Подкрепи Economic.bg