ЕК задължи Румъния да отвори пазара си на природен газ за България

Transgaz ще трябва да предостави минимален капацитет за износ на природен газ от 3.7 млрд куб. м годишно за България

ЕК задължи Румъния да отвори пазара си на природен газ за България
6786 ~ 3 мин. четене
Александра Сотирова-Делчева Автор: Александра Сотирова-Делчева
Румънският газов оператор Transgaz ще трябва да предостави на регионалния пазар значителни гарантирани капацитети за износ на природен газ към съседни държави членки, по-специално България и Унгария. Това става ясно от изявление на Европейската комисия, която обяви, че е приела ангажиментите, предложени от компанията, съгласно анитръстовите правила на ЕС. Така Румъния няма да може да ограничава износа, което е стъпка напред към единен европейски енергиен пазар, се съобщава в комюнике на ЕК.

2017 - ЕК започна разследване срещу Transgaz 

През юни 2017 г. Комисията започна разследване, за да прецени дали румънската държавна Transgaz, която е технически оператор на румънската транспортна система, е нарушила антитръстовите правила на ЕС, като е ограничила износа на природен газ от Румъния. По-специално опасенията на Комисията, че Transgaz е прибегнала до подобни ограничения, се основаваха на факта, че: дружеството инвестира недостатъчно в изграждането на инфраструктурата за износ на природен газ или забавя изграждането на тази инфраструктура; прилагане на междусистемни тарифи за износ на газ, които са направили износа икономически нерентабилен; използване на неоснователни технически аргументи като претекст за ограничаване на износа.

„Тези ограничения биха могли да създадат пречки пред трансграничния поток на природен газ от Румъния - един от най-големите производители на природен газ в ЕС - към Унгария и България, противно на целта за интегриран енергиен съюз, в който енергията циркулира свободно между държавит -членки въз основа на конкурентоспособност и възможно най-доброто използване на ресурсите.След започването на официалната процедура по разследване Transgaz предложи да поеме определени ангажименти в отговор на опасенията на Комисията. Впоследствие Комисията се консултира с участниците на пазар, за да провери дали предложените ангажименти ще премахнат проблемите с конкуренцията, установени от Комисията.

Резултат

Окончателните ангажименти ще позволят на участниците на пазара да имат достъп до значителни експортни възможности чрез точки за свързване между Румъния и съседните държави членки“, се казва в съобщението.


Transgaz ще трябва да предостави минимален капацитет за износ на природен газ от 3.7 млрд куб. м годишно в две точки на взаимно свързване между Румъния и България - Гюргево / Русе и Негру Вода I / Кардам. Този капацитет покрива повече от половината от годишното потребление на газ на България и Гърция.

Компанията ще осигури и минимален капацитет за износ на 1.75 млрд. куб. м годишно в точката на взаимно свързване между Румъния и Унгария. Този капацитет е еквивалентен на около една шеста от годишното потребление на газ в Унгария.

Освен това Transgaz ще гарантира, че тарифите, които ще предложи на Румънския енергиен регулаторен орган (ANRE), няма да бъдат различни на експортния и вътрешния пазар, като по този начин ще избегнат междусистемните тарифи, които правят износа нежизнеспособен от икономическа гледна точка и няма да се използват други средства за възпрепятстване на износа.

Ангажиментите ще са в сила до 2026 г. Изпълнението на ангажиментите от страна на Transgaz ще се контролира от специално избран  управител (попечител). Предложените ангажименти ще се публикуват в Официален вестник на ЕС, и Комисията приканва всички заинтересовани страни в рамките на 4 седмици (след публикацията) да предоставят становища по тях.

След като вземе предвид всички получени становища, Комисията ще вземе окончателно решение, в съответствие с чл. 9 от Антитръстовия Регламент 1/2003,  като ги направи правно обвързващи за Трансгаз.


Коментари: 0