Електронни дневници в училище от 2018/2019 г.

„Забележките“ отпадат, ще има графа „отзиви и информация“

Електронни дневници в училище от 2018/2019 г.

През учебната 2018/2019 г. се очаква българските училища и детските градини да работят с електронни дневници. Това е записано в държавния образователен стандарт за информацията и документите в училище, утвърден от министъра на образованието Меглена Кунева.

Документът предвижда създаването на национална електронна информационна система, в която да се интегрират поетапно всички сегашни регистри. Създадена е и възможност в електронно лично дело на всеки ученик да се отразяват развитието му, постиженията, наложени и отменени санкции.

С акцент за позитивната дисциплина се цели да преобладават похвалите и стимулите, обясниха от министерството на образованието. За ученика вместо забележка” има графа отзиви и информация”, които да го мотивират.

Стандартът за профилираната подготовка определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в 11-и и 12-и клас. Той ще започне да се прилага за учениците, които през учебната 2020/2021 г. ще са в 11-и клас.

Профилите, между които могат да избират, са чужди езици, хуманитарни науки, обществени науки, икономическо развитие, софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

Коментари: 0