Енергийната борса намалява такса \"сетълмент\" при двустранните договори

Промяната цели да стимулира търговията на този пазарен сегмен и ще увеличи ликвидността

Енергийната борса намалява такса \

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) намалява такса "сетълмент" на пазарен сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД). Сумата, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния пазарен сегмент се променя от 1 ноември от 0.03 лв/МВч на 0.01 лв/МВч.

Промяната има за цел да стимулира търговията на този пазарен сегмент чрез намаляване на разходите за участие, без това да застрашава финансовата стабилност на пазарния оператор.

Въз основа на направен анализ, решението на БНЕБ се основава и на мотивите, че след като в сила влезе по-ниската цена, ликвидността на пазарния сегмент ЦПДД ще се повиши над планираните в бизнес програмата на дружеството нива. Друга причина за промяната е, че БНЕБ вече не е страна по сделките сключени на пазарен сегмент ЦПДД, считано от 01.01.2018 г.

Намалението на таксата ще бъде приложимо към всички сделки с доставка след 01.11.2018 г., съобщават от енергийната борса.

Коментари: 0