ЕП прие нови пределни стойности за замърсители на въздуха

Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в Европа годишно

ЕП прие нови пределни стойности за замърсители на въздуха

Европейският парламент одобри въвеждането на пределни стойности на три основни вида замърсители на въздуха - серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди. Наложените ограничения на емисиите трябва да бъдат постигнати до 2030 г., съобщават от ведомството.

Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в Европа годишно. Бъдещите планове за намаляване на вредните емисии могат да спестят до € 40 млрд. от разходите за замърсяването на въздуха до 2030 г. Около 40 милиона европейци все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство.

Евродепутатите наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., както беше предложено и от Комисията.

"Това законодателство ще помогне на всички равнища на управление в държавите-членки, включително на регионални и субрегионални органи, които са ангажирани в процеса", заяви Джули Гирлинг, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Комисията и страните-членки трябва възможно най-скоро да се споразумеят за предложението за нов регламент за тестове на вредните емисии на автомобилите в реални условия на движение, което в момента се обмисля. 

Комисията следва да разгледа и мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, както в териториалните води на държавите-членки, така и на изключителни икономически зони и да представи законодателно предложение за тази цел.

Депутатите следва да разговарят със Съвета на министрите с оглед постигнатото споразумение на първо четене.

Коментари: 0