ЕЦБ намали още повече лихвените проценти

Банката дава по 80 млрд. евро месечно на страните от еврозоната

ЕЦБ намали още повече лихвените проценти

Европейската централна банка (ЕЦБ) неочаквано намали основната репо лихва до рекордно дъно от 0,0%. Депозитната лихва също пада с 10 базисни пункта от 0,3% до 0,4%. Това е лихвата, която получават търговските банки за държаните от тях средства в Централната банка. ЕЦБ въведе през юни 2014 година тази "наказателна" лихва по краткосрочните банкови депозити, държани в Централната банка, надявайки се по този начин да принуди търговските банки да "отпушат“ кредитирането на малкия и среден бизнес в еврозоната.

Съответното решение бе взето след среща на Управителния съвет на ЕЦБ, съобщават на интернет страницата на финансовия регулатор. Пониженията влизат в сила от 16 март.

За последно банката понижи основната си лихва до 0,05% на своето заседание на 4-ти септември 2014 година. Основната репо лихва е лихвеното ниво, в което Централната банка кредитира търговските банки при провежданите от нея седмични аукциони за осигуряване на паричната ликвидност на банките в еврозоната, като днешното нулево ниво е най-ниското от старта на еврозоната през 1999 година, пише БНР.

Освен че лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е понижен до 0%,  този по пределното кредитно улеснение също е понижен до 0,25%.

Повечето анализатори, очакваха днес ЕЦБ да запази ставката на същото ниво и да намали лихвените проценти по депозитите до минус 0.4%. На днешното заседание бе взето решение, от месец април да се разшири размерът на изкупуваните активи от 60 на 80 млрд. евро на месец.

Песимистичните прогнози за икономическия растеж в еврозоната и инфлацията принудиха европейския регулатор на 9 март 2015 г. да започне програма за количествени улеснения. 

Коментари: 0