Евразийският икономически съюз действа от днес

Засега в него членуват Русия, Беларус и Казахстан, ще се присъединят Армения и Киргизстан

Евразийският икономически съюз действа от днес

Евразийският икономически съюз (ЕАЭС) вече е действаща организация. От 1 януари три държави от бившия СССР - Русия, Беларус и Казахстан - са пълноправни членове.  Организацията е наследник на Митническия съюз, основан през 2010 година.

Трите страни с общ БВП от 4,5 трилиона долара ще работят на единен пазар по принципите на Световната търговска организация.

Съгласно договора за ЕАЭС на територията на съюза има свобода за придвижване на стоги, услуги, капитали и работна сила, както и на провеждане на координирана и единна политика в отделни икономически сектори.

В срок от 10 години трябва да приключи хармонизирането на националните законодателства към правилата на новия съюз.

От 2016 г. трябва да се появи единен фармацевтичен пазар, не по-късно от 2019 г. трябва да има общ пазар на енергия. От 2025 г. в съюза ще функционира с един пазар на петрол, газ и петролни продукти. След 10 години в казахстанския град Алма Ата трябва да заработи и регулаторът на финансовия пазар на ЕАЭС.

На страните е забранено да налагат една спрямо друга защитни търговски мерки като антидъмпингови действия или компенсиране на производители. Изключение се прави само в случаите, свързани с отбраната, сигурността, защитата на здравето и живота на хората и защита на природата, но с това правило не бива да се злоупотребява като скрита форма на дискриминация.

От днес гражданите на Русия, Беларус и Казахстан не се нуждаят от разрешение за работа в която и да е от другите дъргави от ЕАЭС. След като работят по договор поне шест месеца, те ще плащат данък върху доходите си според местните правила, а не като чужденци. Започва процес на взаимно признаване на дипломи с изключение на тези за юристи, медицински персонал, фармацевти и педагози.

Едно от първите облекчения е, че строителните компании веднага могат да работят в друга страна от съюза (засега това действа само между Русия и Беларус), без да регистрират там ново юридическо лице.

Евразийският икономически съюз е отворен за членство и на други държави. От 2 януари в него влиза Армения, но временно страната ще е с ограничени правомощия в управителните органи на ЕАЭС. След преходен период от 1 май се очаква пета страна - Киргизстан, да стане член на съюза, като за подпомагане на интеграцията й се създава киргизко-руски фонд от 1 млрд. долара.

Коментари: 0