Европейски одитори проверяват как се харчат парите за пътища в България

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г.

Европейски одитори проверяват как се харчат парите за пътища в България
1400 ~ 2 мин. четене
Европейската сметна палата обяви, че започва одит на финансирането от ЕС на мрежата от пътища, свързваща държавите членки и техните региони. Одиторите ще разгледат дали действията на Европейската комисия и отпуснатите средства осигуряват напредък на държавите членки към навременно завършване на мрежата и по-добра свързаност за гражданите, съобщи институцията.

Между 2007 и 2020 г. разпределените европейски средства за пътна и железопътна свързаност с техните държави и региони възлизат на 82 млрд. евро, като половината от тях бяха разпределени за изглаждане на основната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са държавите-членки от Централна и Източна Европа.

Освен България, проверката ще обхване Чехия, Полша и Испания.През 90-те години Европейската комисия си постави за цел да развие трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), която включва и пътната инфраструктура. Идеята е до 2030 г. да бъдат завършени девет основни коридора, дълги около 40 000 км от Балтийско море до Атлантическия океан и от Скандинавия до Средиземно море. До 2050 г. е времето да се осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа.

Едновременно с това държавите членки в Централна и Източна Европа не са добре обслужени от връзки изток-запад, нито са свързани помежду си, е установила Европейската сметна палата досега.

"В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен капацитет," заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита. Той изрази опасение, че цялата основна мрежа на ЕС няма да бъде завършена навреме.

Одиторите ще проверяват дали изграждането на основната мрежа за ЕС напредва и дали се спазват сроковете, както и дали тя се поддържа в добро състояние. Обект на проверката е и това дали самата Еврокомисия контролира спазването на сроковете и дали финансирането отива по предназначение.

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г.

Коментари: 0