Европрограмата за „Напоителни системи“ се увеличава с 200 хил. лв.

Общо 24 предложения са одобрени за финансиране

Европрограмата за „Напоителни системи“ се увеличава с 200 хил. лв.

Снимка: Pixabay.com

1136 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Бюджетът на подмярка 4.3 за възстановяване на хидромелиоративни съоръжения за напояване на държавната „Напоителни системи“ се увеличава със 200 хил. лв. Също така срокът за изпълнение на проектните предложения се удължава до 1 октомври 2025 г. Тези промени са заложени в проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектите предвиждат реконструкция, рехабилитация и модернизация на хидротехнически съоръжения, главни напоителни канали, магистрални канали, деривационни канали, напорни водопроводи, тръбопроводи, изравнители и дюкери, разположени на територията на цялата страна. Според Министерството на земеделието, храните и горите реализацията ще спомогне за ефективно използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови технологии, за намаляване на загубите на вода в селското стопанство и повишаване качеството на услугите, предоставяни на земеделските производители.

Припомняме, че бюджетът беше увеличен с 18 149 824 лв. със заповед от 1 юли 2021 г. Общо 24 проектни предложения на „Напоителни системи" ЕАД бяха одобрени за финансиране. Допустимите разходи по всички одобрени проектни предложения възлизат на 107 179 037,47  лв. Предвид максималния обявен бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 106 980 840,09 лв. и общия размер на допустимите разходи по проектните предложения, има недостиг на средства.

С публикувания проектодокумент се предвижда второ увеличение и удължаване на срока за изпълнение. Целта е бенефициентите да могат да ги реализират в рамките на 36 месеца. Писмени предложения и коментари по предложението на Министерството на земеделието, храните и горите се приемат до 7 октомври включително на [email protected]

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg