Фабриката на Philip Morris в Гърция ще прави само бездимни изделия

Инвестицията е за 300 млн. евро и ще се произвеждат 10 000 бездимни тютюневи изделия в минута

Фабриката на Philip Morris в Гърция ще прави само бездимни изделия

Фабриката за бездимни изделия в Болоня

Снимка: Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) обяви, че фабриката на гръцкия филиал на компанията (Папастратос) в Аспропиргос е преустановила производството на цигари и вече произвежда единствено бездимните тютюневи изделия (с търговска марка HEETS), използвани с IQOS - първата системата за нагряване на тютюна на компания, която е в най-напреднал стадий на търговска реализация. Това пълно преминаване на фабриката към производство на бездимни изделия е историческа стъпка от изпълнението на визията за бъдеще без дим, в което пушачите могат да преминат от най-вредната форма на употреба на никотин - цигарите, към бездимни алтернативи, зад които стоят научни изследвания.

Инвестицията от 300 милиона евро е в изграждане на три нови сгради и замяна на цигарените производствени линии с високотехнологични мощности за производство на 10 000 бездимни тютюневи изделия в минута. Преустройството на фабриката започна през август 2017 г. Очаква се тя да достигне пълния си капацитет към края на 2018 г. и в нея да бъдат създадени 400 нови работни места.


Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на FMI, каза: „Това е исторически ден за нашата компания. Папастратос е първата от нашите фабрики, в които се преустановява напълно производството на цигари и се преминава изцяло към производство на нашите бездимни алтернативи." Той добави: „Ние ще продължим да преструктурираме съществуващите си фабрики и да инвестираме в нови съоръжения, за да отговорим на световното търсене от пълнолетните пушачи на по-добри алтернативи на цигарите. Ние сме поели ангажимент да предложим на всички хора, които в противен случай биха продължили да пушат, потенциално по-малко вредни продукти. Тази революционна промяна в полза на 1.1 млрд. пушачи в света, на общественото здраве и на обществото като цяло набира скорост и ние ще продължим да работим за постигане на бъдеще без дим."

След завода в Болоня, Италия, Папастратос в Гърция е следващата фабрика на компанията, която произвежда само бездимни продукти. Компанията има плановете да преобразува (напълно или частично) цигарените си фабрики в Корея, Румъния и Русия.

От 2008 г. насам компанията е инвестирала над 4.5 млрд. долара в научноизследователска дейност, разработване и търговска реализация на бездимни продукти и производствен капацитет. През 2017 г. над 70% от общите разходи за научноизследователска и развойна дейност и над 30% от общите търговски разходи са за бездимните алтернативи.

Почти 5 милиона пълнолетни пушачи в света вече са преминали на IQOS. Амбицията на компанията е всички хора, които в противен случай биха продължили да пушат, да се откажат от цигарите и да се пренасочат изцяло към научно доказани бездимни продукти възможно най-скоро. Тази историческа промяна може да бъде значително ускорена и нейният обхват - увеличен с приемането на подходящи регулаторни политики и решения.

Коментари: 0