Фондът на Бъфет отчете голяма тримесечна печалба

Berkshire Hathaway отчете 5% ръст на оперативната печалба

Фондът на Бъфет отчете голяма тримесечна печалба
Berkshire Hathaway Inc на Уорън Бъфет отчете днес голяма тримесечна печалба, подкрепена от печалби от инвестициите си в акции, както и от малко увеличение на оперативната печалба.

Общата печалба от $ 21,66 млрд., или $ 13,209 за акция от клас А, в сравнение с по-ранна нетна загуба от 1,14 млрд. долара, или 692 долара на акция, и нетна загуба за четвъртото тримесечие от 25,39 млрд. долара.

Тези резултати илюстрират това, което Бъфет нарича "диви и капризни" и, по негово мнение, безсмислени ходове, причинени от счетоводно правило, изискващо докладване на нереализирани печалби от акции, независимо от плановете на Berkshire за продажба.

Berkshire обяви, че оперативната печалба, която Бъфет смята за по-добра мярка за резултата, се е повишила с 5% до 5.56 млрд. долара. Оперативната печалба е била 5,29 млрд. долара, или 3,215 долара на акция година по-рано.
Коментари: 0