Фондът на фондовете също ще подкрепя затруднени фирми

Месец след въвеждането на извънредното положение обаче все още не е ясно кога ще бъде готов инструментът, чрез който ще се дават нисколихвени заеми

Фондът на фондовете също ще подкрепя затруднени фирми

Снимка: МС

2816 ~ 4 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Фондът на фондовете (ФНФ) пуска финансови инструменти, които могат да се използват от малките и средни предприятия да преминат през периода на кризата. Става въпрос за финансови инструменти за гарантиране на кредити с ниски лихви с дълъг период на връщане, от които ще могат да се възползват фирмите и самонаетите лица. Фондът ще си партнира с търговските банки, с които тепърва ще се водят разговори за конкретните условия за финансиране.

Ръководството на ФНФ обяви, че са подготвени три типа инструменти, които трябва да отговорят на пазарната реалност и на нуждите, които към момента са много големи и спешни.

Изпълнителният директор на Фонда Светослава Георгиева разказа по време на брифинг в Министерския съвет, че се структурира нов гаранционен продукт, който досега не е съществувал в портфолиото на ФНФ. „Този инструмент е специално създаден и фокусиран да отговори на ликвидните нужди на малките и средни предприятия в трудния за тях момент. Ще предоставим 170 млн. лв. гаранции на банките и очакваме те да обезпечат в следващата година до 850 млн. лв. кредити. Става въпрос предимно оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, което е доста необикновено, защото оборотните се предоставят за доста по къс период“, обясни Георгиева.

От Фонда обаче не можаха да отговорят еднозначно на въпроса кога ще могат фирмите да се възползват от този продукт, тъй като вече един месец държавата е в извънредно положение, а те тепърва обявяват този инструмент. Според другия изпълнителен директор на Фонда – Александър Георгиев, преговорите с търговските банки трябав да приключат до „седмица-две“.

„Обмисляме ретроактивна дата на гаранциите. Тоест кредитите,  отпуснати след датата на извънредното положение, да могат да се възползват от изгодните условия и кредита да се предоговори на по-ниска лихва. Не можем да се ангажираме дали ще стане след седмица или две, но искаме да компенсираме този недостатък“, обясни Александър Георгиев. Той разкри, че ще има таван на гаранцията за отпускане на кредити по този инструмент, който ще е 1.8 млн. евро. „Разбира се, ако компанията е с по-сериозно присъствие и капацитет, банката може да отпусне много по-голям кредит, но ние ще се ограничим в тази гаранция. Предварително ще сме се уговорили на какви условия трябва да отговаря кредитополучателят, за да се възползва от гаранцията“, добави той.

„Целта на мярката е да се облекчи допълнително тежестта за кандидатстващите фирми. Ще е с лесен достъп, през банки партньори и при възможно най-облекчени условия. Обмисляме възможността тези кредити да бъдат безлихвени. Тази възможност ще бъде налична особено при фирми, които имат волята и желанието да запазят заетостта си такава, каквато е била преди кризата“, каза Светослава Георгиева.

Тя обясни, че се обмисля, но още не е решено, да се удължи гратисният период по главницата. „Нещо друго необичайно е и гратисен период по лихвите, обмисляме тази възможност като временна мярка за периода на кризата и най-вече – лесен достъп до това финансиране през банките партньори, с които предстои да влезем с комуникация“, каза още Георгиева.

ФНФ ще използва и вече съществуващ инструмент в портфолиото си за подкрепа на стартиращи предприятия и самонаети лица. „Става въпрос за предприятия, които скоро са стартирали дейността си и имат кратка или никаква бизнес история. Те могат да са създадени от млади хора до 29 години, от хора с увреждания и трайно безработни. Целта е да се поддържа заетостта в малкия частен бизнес и самонаетите. Тази мярка вече е налична на пазара чрез банките, с които работим. Инструментът има на разположение 24 млн. лв., с възможност за допълнително финансиране, ако инструментът бъде бързо изчерпан“, добави тя.

Този продукт таргетира целева група от крайни получатели, които по принцип нямат лесен достъп или въобще нямат достъп до банково финансиране. Това са фирми без кредитна история, за които банките не поемат риск да финансират. По тази програма фирмите могат да получат до 50 000 лв. кредит за оборотни  и инвестиционни средства. При по-ниски от пазарните лихви. „Водим разговори с Министерството на труда и социалната политика, за да облекчим допълнително условията по този инструмент и дори да предложим безлихвени кредити. Така че те да са от най-голяма полза за тези най-уязвими групи фирми“, обясни още Светослава Георгиева.

ФНФ ще използва и още един съществуващ инструмент за подкрепа на стартиращи компании и иновативни предприятия, които според ръководството на институцията „са бъдещето след кризата. „Това са компаниите, които подкрепени днес с нашия ресурс, ще могат да спомогнат за по-бързото възстановяване на икономиката и по време на кризата да имат сигурно финансиране и да влагат за дейности с висока добавена стойност. За тях имаме 150 млн. лв. за дялови инвестиции, рискови инвестиции в стартиращи компании“, каза още изпълнителният директор на Фонда. „Целта ни е да ускорим инвестициите, да облекчим условията и стартиращите компании да се възползват лесно от тях“, обясни още тя.

Подкрепи Economic.bg