Геотрейдинг АД: Растем заедно със своя екип

Твоят партньор, твоята сигурност

Геотрейдинг АД: Растем заедно със своя екип
Геотрейдинг АД е  дружество с 13-годишна история в областта на търговията, доказало се като стабилен, лоялен и търсен бизнес партньор не само в България, а и в чужбина. Дружеството непрекъснато увеличава клиентите, пазарния си дял и своя екип. 

Дейността на Геотрейдинг АД е фокусирана върху представителство и продажби на утвърдени световни марки. За да отговори на нуждите на клиентите, Геотрейдинг АД постоянно увеличава предлаганите продукти и марки, като целта винаги е една и съща - да са с отлично качество и на конкурентни цени. В последните години компанията се насочва успешно към предлагане предимно на продукти за минната индустрия. 

Геотрейдинг АД развива дейност в следните направления:
продажби на минна и строителна механизация;
продажби на мелнично оборудване и резервни части за мелници;
представителство на производители на гуми; 
продажби на резервни части и консумативи;
продажби и доставки на горива;
производство и продажби на смазочни продукти ProAuto;
продажби на химически реагенти;
сервиз за строителна и специализирана техника;
сервиз за минна техника;
системно интегриране на дизелови двигатели MTU.


2018 ГОДИНА 

Тази година е изключително успешна за Геотрейдинг АД.  Компанията стартира производството и продажбите на собствена марка смазочни продукти – ProAuto. Геотрейдинг АД предлага на българския пазар двигателни, хидравлични и трансмисионни масла и греси.  

Доказателство за успешното развитие през годината са и двете нови ключови представителства, които дружеството спечели. Геотрейдинг АД получи ексклузивни права за продажба на химически реагенти, произведени в сръбския завод “Жупа” – Крушевац. Той е един от най-големите производители на химически продукти в света. 

Геотрейдинг АД получи и ексклузивни права за продажби на територията на България на висококачествените продукти за минната индустрия на SHAREATE TOOLS LTD - световно признат китайски производител на пробивни инструменти, триролкови длета за сондиране и резервни части за сонди. 

През 2018 г. Геотрейдинг АД продължи успешните си партньорства с производители на редица доказани марки за строителна и минна техника, гуми, горива и смазочни материали, резервни части и консумативи и др. Сред тях са: строителната механизация LiuGong; беларуските гуми Belshina; гумено-транспортните ленти на словашкия производител Continental Matador Rubber; полиуретановите продукти на испанския производител Inelas Poliuretanos; земекопните инструменти на Hensley Industries и др. ЕКИП

С развитието на компанията през годините се увеличава и най-ценният й капитал - екипът. Днес той наброява 192 души. Всички служители в дружеството споделят корпоративните ценности – честност и лоялност към клиентите и партньорите, професионализъм, отговорност и амбиция за успешно развитие на компанията, която непрекъснато се разраства. За тяхното професионално развитие и усъвършенстване Геотрейдинг АД осигурява подходящи обучения.  ГРИЖА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ... 

За ръководството на Геотрейдинг АД грижата за служителите е изключително важна. През годините компанията е имала различни инициативи, за да насърчава не само развитието им, а и за да отличи най-добрите служители. Като част от политиката си за корпоративно социална отговорност Геотрейдинг АД е едно от дружествата от групата Геотехмин, което фокусира дейността си не само към своите служители, а и към техните деца. През 2016 г. за първи път беше организиран празник по случай Деня на детето на територията на сервизния център ProAuto в София. Година по-късно той вече се организира за децата на всички служители от групата Геотехмин и се превърна в очаквана от всички традиция. ...И ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Геотрейдинг АД развива политиката си за корпоративна социална отговорност и към външни публики. Основният принцип за компанията е да подкрепя местните общности там, където дружеството развива своята дейност. Имаме отлично изградени партньорства с местните общини, подпомагаме ремонти на храмове, деца в неравностойно положение и т.н. В лицето на Геотрейдинг АД местните общности, така както и нашите клиенти, знаят, че сме партньор, на когото могат да разчитат. ПАРТНЬОР ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

От тази година Геотрейдинг АД е партньор по проект за дуално обучение на Аграрно-техническата професионална гимназия в град Златица. Компанията, заедно с други дружества от групата Геотехмин, ще осигури практическото обучение на учениците по специалността “Автотранспортна техника”, като впоследствие на тях ще им бъде предложена работа. Дружеството работи и по проекти за партньорства с водещи университети в България и е част от комитет “Образование” в КРИБ.   


Д-Р ИВАН ВУТОВ: В компанията се стремим да предложим не само отлична среда за работа, а и възможно най-добрите условия за кариерно развитие. Доказателство за това е фактът, че дългогодишните ни служители са част от ръководния екип на дружеството. Някои от тях дават своя принос за развитието на компанията от самото й създаване до днес. Те са започнали от най-ниското стъпало – специалисти, преминали са през различни длъжности и днес ръководят ключовите отдели на Геотрейдинг АД. Благодаря на всеки един от тях за всеотдайната работа и приноса за развитието на компанията. Без упорития труд на нашите служители не бихме постигнали тези високи резултати.


Коментари: 0