Германия ще признае официално „третия пол“

С това тя ще стане първата европейска страна, признала това понятие

Германия ще признае официално „третия пол“
Конституционният съд в Германия, постанови, че "третият пол" може да бъде вписван официално в актовете за раждане на германските граждани. Правителството трябва да промени така законодателството, че да даде такава възможност. С това Германия ще стане първата европейска държава, признала това понятие, предаде "Франс прес". 

Депутатите от долната камара на Бундестага трябва да гласуват до края на 2018 г. за легално използване на графа „трети пол“ в регистрите за ражданията наред с думите „мъжки“ и „женски“. Съдът със седалище в Карлсруе задължава депутатите да въведат в съответните документи термини като "междинен", "различен" или всякакво друго "позитивно определение на този пол".

От май 2013 г. досега в Германия бе възможно да се оставя празна графата за пол, а след това заинтересованите лица с течение на годините можеха да изберат мъжки или женски пол, или да оставят полето непопълнено.

През август 2016 г. Федералният съд на Германия отказа да признае юридическото съществуване на трети пол с мотива, че това „не е законно“. Съдът отхвърли молбата на "интерсексуално" лице, родено през 1989 г. и регистрирано като човек от женски пол. С подкрепата на сдружение за подпомагане на хора от "третия пол" този човек се обърна към по-висша инстанция - Конституционния съд, и представи на върховните съдии хромозомни анализи, доказващи, че то не е нито мъж, нито жена. 
Коментари: 0