Глоби за 425 000 евро са наложени досега по GDPR

Потърпевши са организации в три държави, като в една от тях санкцията е 400 000 евро

Глоби за 425 000 евро са наложени досега по GDPR
Глоби за общо 425 000 евро са били наложени заради нарушения на Регламента за защита на лични данни (GDPR) в Европейския съюз (ЕС) за шестте месеца от влизането му в сила досега. Потърпевши са няколко организации в три държави членки, сочи информация на Българската търговска-промишлена палата (БТТП). 

Силно рестриктивният GDPR влезе в сила на 25 май 2018 г. Сянката му пада заплашително върху бизнеса, пред който стои опасността от солени санкции в размер на до 4% от глобалния им годишен оборот. Такива вече има публично оповестени няколко, а освен тях са налице също становища, корективни мерки. 

Защо са наложени те и какви са пропуските на санкционираните компании:

Австрия – санкция от 4 800 евро

Съгласно официално публикуваната информация на сайта на надзорния орган, санкцията е наложена заради нарушен принцип на „прозрачност" при осъществяване на видеонаблюдение от страна на австрийски търговец.

Португалия – 400 000 евро

Болница в Португалия е пренебрегнала изискванията, свързани с правилата за достъп до данни, като с това е изложила на риск данните на пациенти. Конкретните нарушения, от една страна, се състоят в наличието в системата на болницата на „профили" на специалисти с прекратени правоотношения с нея. От друга страна, достъпът до данните на специалистите, които към момента работят за болницата, не е бил съобразен с принципа „необходимост да се знае".

Германия – 20 000 евро

Сайт за социални контакти не е приложил мерки, с които да гарантира сигурността на данните на потребителите. Въпреки че съгласно GDPR определени мерки за сигурност следва да бъдат приложени „като се отчете риска в конкретния контекст на обработване", остава интересен въпросът дали немският надзорен орган счита, че препоръчаните мерки следва да бъдат винаги приложени или това се дължи на допълнителни нормативни изисквания на немското право. Така или иначе, въпросът се следи с голям интерес и очакваме скоро да станат известни повече подробности около немската глоба.
Коментари: 0