Годината стартира с ръст на средната работна заплата

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11% спрямо първото на 2020 г.

Годината стартира с ръст на средната работна заплата

Снимка: Красимир Свраков

1560 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Средната брутна месечна работна заплата в България през първото тримесечие е 1462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.7%. От данните на Националния статистически институт (НСИ) се вижда, че най-висока тя е била през март (1500 лв.), докато през януари и февруари е била съответно 1454 лв. и 1431 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ - с 10.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 7.7%.

Междувременно най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 8.4%, и в „Култура, спорт и развлечения“ - с 8%. Именно тези сектори бяха най-засегнати по време на кризата и бяха оставени за накрая от предишните управляващи.

Данните показват, че през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 27.1%, „Държавно управление“ - с 18.5%, и „Добивна промишленост“ - със 17.1%.

Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.8%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.7%

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3613 лева;
  •  „Финансови и застрахователни дейности“ - 2188 лева;
  • „Добивна промишленост“ - 2108 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева;
  • „Други дейности“ - 961 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%.

Коментари: 0