11,5% годишен ръст на пътуванията на българи през октомври

За месеца у нас са били 577 хил. чужденци

11,5% годишен ръст на пътуванията на българи през октомври
Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2015 г. са 335.5 хил., или с 11.5% над регистрираните през октомври 2014 година. 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния - с 26.2%, Обединеното кралство - с 23.2%, Гърция - с 19.7%, Германия - с 16.8%, Испания - с 14.2%, Турция - с 11.9%, Австрия - с 9.9%, Италия - с 6.4%, Франция - с 6.2%, и други. 

Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 30.3%, бившата югославска република Македония - с 22.0%, Сърбия - с 3.6%, и други, сочат данните на НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 30.1%, и пътуванията със служебна цел - 26.6%. В сравнение с октомври 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели - със 17.6%, и със служебна цел - с 16.3%, докато тези с цел почивка и екскурзия остават приблизително на същото ниво. 

През октомври 2015 г. с други цели са били 76.9% от пътуванията към Обединеното кралство и 68.1% - към Румъния. Пътуванията със служебна цел към Унгария са 57.1%, а тези към Испания и Гърция с цел почивка и екскурзия са съответно 46.2 и 42.2% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През октомври 2015 г. посещенията на чужденци в България са 577.0 хил., или с 3.6% над нивото от октомври 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 17.2%, и със служебна цел - с 14.7%, докато тези с други цели намаляват със 7.5%.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 53.8%, или с 2.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Полша - с 18.7%, Германия - със 7.9%, Обединеното кралство - със 7.4%, Австрия - с 6.7%, Румъния - с 5.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция - с 14.6%, Испания - с 14.0%, Нидерландия - с 13.6%, Хърватия - с 9.7%, Гърция - с 3.1%, и други. Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - със 7.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 31.6%. 

През октомври 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 47.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.4%, и със служебна цел - 16.7%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 95.8% от всички посещения на граждани от Израел и 85.3% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 62.5% от всички посещения на граждани от Чешката република, а с други цели са 76.2% от посещенията на граждани от Румъния и 58.0% - от Турция
Коментари: 0