Горанов започва преговори с ОИСР за командироване на чиновници

Страната ни е все по-близо до приемане в организацията, което ще увеличи шансовете за влизане в „чакалнята за Еврозоната“

Горанов започва преговори с ОИСР за командироване на чиновници

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

1284 ~ 2 мин. четене
Правителството упълномощи финансовия министър Владислав Горанов да започне преговори с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за командироване на служители от неговото ведомство в Организацията.

По силата на одобреното от Министерския съвет днес рамково споразумение в българското финансово министерство ще може да се командироват представители от ОИСР.

В момента протичат дейности по присъединяването на България към ОИСР  съгласно националния план за действия през предприсъединителния период се извършват редица прегледи и инициативи от страна на Организацията, в които Министерството на финансите има водеща роля.

Възможността за изпращане на специалисти от държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР, е стандартна практика при извършването на различни прегледи на съответната страна. По този начин се осигурява споделяне на знания и опит в специфичните направления на сътрудничество с международната организация.

България все повече се приближава към влизането си в ОИСР. През декември миналата година бе обявено, че страната ни вече прилага насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия.

Подобряването на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане в съответствие на българското законодателството с насоките на ОИСР бе част от ангажиментите, които България пое във връзка с намеренията си да се присъедини към ERM II (т.нар. „чакалня за Еврозоната“) и Банковия съюз на ЕС. Статутът на прилагаща държава е и значителен напредък към пълноправно членство на страната ни в Организацията за международно сътрудничество и развитие.

България изрази желанието си да стане прилагаща държава през 2018 г. и в изпълнение на тази цел Министерството на финансите, съвместно с Министерството на икономиката, стартира проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с ОИСР. В резултат беше разработен и приет от Народното събрание Закон за публичните предприятия.


Подкрепи Economic.bg